string(31) "https://naturparkvesterhavet.dk" NULL NULL

Bliv lokalguide i Naturpark Vesterhavet

Naturpark Vesterhavet tilbyder lokale hjælp til at blive formidler i naturparken.

8w4y8000 (396)

Lokale guider i naturparken

Vil du være lokal guide?

Har du lyst til at formidle din passion for natur og kultur til andre? Så er Naturpark Vesterhavets tilbud om at blive certificeret lokalguide lige noget for dig.

Lokale guider er et tilbud til dig, der gerne vil formidle i naturparken, men mangler viden om hvordan. Elsker du at fortælle historier fra naturparkens område, gamle håndværk, tage besøgende med på en ravjagt, samle svampe eller urter til snaps? Eller vil du tilbyde fordybelse eller meditation i naturen, en fælles tur til hest eller noget helt tredje? Så er det lige dig, vi har brug for.

For at blive certificeret lokal guide skal du gennemføre et todages kursus for at lære noget om naturparken og for at styrke din formidling. Kurset er tilrettelagt af Naturpark Vesterhavet i samarbejde med Friluftsrådet.

Naturpark Vesterhavet kan sagtens bruges til andet end traditionelle naturvandringer. Derfor vil vi oprette et korps af lokale guider, der kan give naturparkens beboere og gæster nogle helt specielle og personligt prægede oplevelser. Du bestemmer selv om dine ture skal vare en time, en hel dag, eller være en pakke med afstikkere til spisesteder, museer eller andre besøgssteder i naturparken. Du bestemmer også selv om turene er gratis eller, om de må koste noget.

De lokale guider er ikke en konkurrent til naturparkens eksisterende naturvejledere, der i forvejen arrangerer et væld af ture, men et supplement til disse.

Deltag i gratis kursus

Naturpark Vesterhavet har i samarbejde med Friluftsrådet sammensat et kursus med en række tilbud til dig mod, at du opfylder nogle krav. Du får et gratis kursus, hvor du får grundviden om naturparken, om gældende regler for adgang i naturen, og tips til formidlingsteknikker, så du kan føle dig sikker og dine gæster kan mærke, at de er i gode hænder.

Du vil modtage:

 • Et kursus på to dage.
 • Et diplom, der dokumenterer dine kvalifikationer som lokalguide og din tilknytning til naturparken.
 • Adgang til et netværk du kan sparre med.
 • En præsentation af dig og de andre lokale guider på vores hjemmeside.
 • Mulighed for omtale på naturparkens facebookside.

Vi forventer af dig til gengæld, at:

 • Du vil arrangere og gennemføre guidede ture i Naturpark Vesterhavet.
 • Du vil sætte dig ind i og holde dig ajour med Naturpark Vesterhavets generelle fortælling.
 • Du vil være en god ambassadør for Naturpark Vesterhavet.
 • Du vil deltage på et årligt opfølgningsmøde.
 • Du vil henvise til de andre lokale guiders arrangementer.

Kurset vil indeholde:

 • Viden om danske naturparker.
 • En præsentation af Naturpark Vesterhavet.
 • Regler for færdsel i naturparken.
 • Formidlingsteknikker.
 • Hjælp til planlægning og udvikling af ture.
 • Partnerskab med turismeerhverv og andre.

Kurset er gratis for deltagerne. Der er plads til maks. 20 deltagere på kurset. Kurset holdes i weekenden d. 23.-24. januar på Danhostel, Blåvandshuk i Oksbøl.

Hvordan udvælger vi guiderne?

Naturparken ønsker, at der dels bliver en vis geografisk spredning på lokalguiderne, og dels en vis spredning på interessefelt. Såfremt mere end 20 viser interesse for kurset, forbeholder naturparken sig ret til at tildele pladserne, så der blandt det kommende korps af lokalguider kan tilbydes ture og oplevelser inden for både natur, kulturarv og friluftsliv geografisk spredt i naturparken.

Lokale Guider kurset gennemføres i samarbejde med Friluftsrådet og Danske Naturparker og er støttet af Nordeafonden.

Tilmeldingsfristen er den 3. januar 2021.

Få yderligere informationer om lokale guider og tilmeld dig til kurset hos:

Mette Søderberg

msde@varde.dk

79946124

Covid-19 situationen betyder selvfølgelig at der kan blive behov for at tilrettet kurset form, skalere ned, eller aflyse helt.