Filsø

Filsø består af tre søer Mellemsø, Søndersø og Fidde Sø.

Det botaniske mirakel

Filsø

Filsø blev genetableret i 2012 efter en lang historie med tørlægning af søen for at indvinde landbrugsjord. Siden det første vand løb ind i søen den 2. juli 2012 har søen udviklet sig til et sandt naturmekka og allerede få år efter overraskede søens fugleliv, flora og fauna, og Filsø blev kaldt "Det botaniske Mirakel".

Søen er atter blevet et yndet udflugtsmål. Det er med god grund. Søens historie og udvikling tiltrækker besøgende var nær og fjern. Der er lækre fugletårne til fri benyttelse og Filsø byder altid på den særlige oplevelse.

Filsø

Oplev Filsø

I området er der opført flere fugletårne, som er indrettet med kikkerter og plancher om fuglelivet ved Filsø. På vestsiden af søen er det nogle vandreruter, som tager dig tættere på vandet og ud til fugletårnene.

Fra p-pladsen ved Nørre Enge er der let adgang til fugletårnet ved Petersholm for kørestolsbrugere. Petersholm-fugletårnet er opført på fundamentet af en gammel pumpestation, der tidligere ledte vand væk fra søen. Da der stadig var landbrug på Filsø, var pumpestationerne nødvendige for at holde jorden afvandet.

Se Naturfondens folder her.

csm_Filsoe_kort_DK_6ef2081538

Fuglelivet ved Filsø

Der er et massivt fugleliv ved Filsø, og søen bruges både som spisekammer ved især efterårstrækket og som yngleplads. Der er især sket en ændring i hvilke og antallet fugle, der frekventerer området. Havørnene fandt hurtigt interesse for Filsø, ligesom du også kan opleve skestork, traner, blishøns og mange mange flere fuglearter. Der er talt over 240 fuglearter siden søen blev genetableret. En af de vigtigste årsager til det mangfoldige fugleliv er søens høje vandkvalitet, som danner et godt fødegrundlag for fuglene.

Trane_N044603