Naturparkrådet

Naturparkrådet er bindeled mellem naturparken og alle dens interessenter.

krondyr

Naturparkrådet skaber udvikling og forankring

Naturparkrådet består af en række organisationer og udviklingsråd, som løbende arbejder for udvikling af naturparken. De koordinerer, prioriterer og iværksætter projekter og mødes 3-4 gange årligt.

Hent kommissorium for naturparkrådet.

Naturparkrådet

Claus Brink

Formand for Naturparkrådet, Medlem af Udvalget for Teknik og Miljø

Sandie Eis Ravn

Næstformand for Naturparkrådet, Formand for Udvalget for Kultur og Fritid

Bent Jakobsen

Danmarks Naturfredningsforening

Stig G. Larsen

Forsvaret

Inger Lauridsen

Sydvestjysk Landboforening

Hanne Voetmann

Friluftsrådet

Ole B. Nielsen

NaturKulturVarde/Vardemuseerne

Preben Nielsen

Udviklingsråd Blaabjerg

Anne Marie Lidegaard

Udviklingsråd Blaavandshuk

Sanne Frederiksen

Aage V. Jensen Naturfond

Vibeke Birk Tiedemann

Destination Vesterhavet

Klaus Fries

Leder af Naturcenteret, Varde Kommune

Lisbeth Christiansen

Naturparksekretariat, Varde Kommune