Fortællingen om Filsø

Åbning af skolestuen ved Filsø.‎ 27. ‎september ‎2018

Det botaniske mirakel

Filsø

Filsø blev genetableret i 2012 efter en lang historie med tørlægning af søen for at indvinde landbrugsjord. Siden det første vand løb ind i søen den 2. juli 2012 har søen udviklet sig til et sandt naturmekka og allerede få år efter overraskede søens fugleliv, flora og fauna, og Filsø blev kaldt "Det botaniske Mirakel".

Søen er atter blevet et yndet udflugtsmål. Det er med god grund. Søens historie og udvikling tiltrækker besøgende var nær og fjern. Der er lækre fugletårne til fri benyttelse og Filsø byder altid på den særlige oplevelse.

Filsø

Oplev Filsø

Filsø er velbesøgt af gæster både fra nær og fjern. Mange er interesserede i søens historie og dens udvikling efter naturgenopretningen.

I området er der opført flere fugletårne, som er indrettet med kikkerter og plancher om fuglelivet ved Filsø. På vestsiden af søen er det nogle vandreruter, som tager dig tættere på vandet og ud til fugletårnene.

Fra p-pladsen ved Nørre Enge er der let adgang til fugletårnet ved Petersholm for kørestolsbrugere. Petersholm-fugletårnet er opført på fundamentet af en gammel pumpestation, der tidligere ledte vand væk fra søen. Da der stadig var landbrug på Filsø, var pumpestationerne nødvendige for at holde jorden afvandet.

Se Naturfondens folder her.

csm_Filsoe_kort_DK_6ef2081538

Indtil 1852 - den oprindelige Filsø

Søen har spillet en stor rolle helt tilbage til vikingetiden, hvor den var en åben fjord ud til Vesterhavet. Ved Henne Kirkeby var der en stor vikingeboplads, som har haft cirka 375 små værksteder, hvor der er blevet vævet uld. Senere er fjorden blevet lukket af sandvandringer, og søområdet har været en vigtig ressource for landmænd, jægere og fiskere.

csm_1852_filsoe_01_534d0c1d88

1852: Inddæmningen af Filsø begyndes

Søen blev formindsket fra over 2000 hektar til 750 hektar. Den oprindelige Filsø var en fiskerig sø med mange forskellige arter, og mange fiskere ernærede sig af fiskeri i Filsø. Efterhånden som søen blev inddæmmet, faldt fiskebestanden. Afvandingen skete derfor ikke uden kamp fra fiskere og jægere, som var afhængige af søens ressourcer.

csm_1947_filsoe_01_b3960ef8fb

1940-1947: Yderligere afvanding af søen

Afvandingen fik økonomiske interesser, og søen blev afvandet yderligere til landbrugsdrift. Det var et stort arbejde, som blev udført med få maskiner og ellers med håndkraft. Der blev gravet afvandingskanaler og bygget pumpestationer for at dræne området.

csm_2010_filsoe_02_c7192ac9a8

1950: Korntørreriet blev bygget

Korntørreriet blev brugt til at tørre korn fra markerne omkring Filsø. Laden var oprindeligt 30 meter lang, 20 meter bred og 16 meter høj. Kornmagasinet blev bygget i seks etagers højde og kunne i alt rumme 13.000 tønder korn.

Kun tre år efter opførelsen af korntørreriet brændte laden, og blev herefter genopbygget. På bare tre år var der sket en hastig udvikling i landbruget, og laden blev udvidet, så den kunne rumme selvbindere, der var blevet mere almindelige i det danske landbrug

Billedet er fra Blaabjerg Lokalhistorisk Arkiv

csm_Filsoe_Korntoerreriet_med_selvbindere_01_2a22ced5b8

2010-2011

2010 August: Offentlige møder

På møderne blev de omkringliggende landbrug, grundejere og naboer informeret om projektet. Møderne var velbesøgte og præget af velvilje overfor projektet

2011 Efterår: Aage V. Jensen Naturfond overtog Filsø Gods

Aage V. Jensen Naturfond overtog Filsø Gods med henblik på at genoprette søen. Naturfonden begyndte herefter det forberedende arbejde til genetablerien

csm_Filsoe_Luftfoto_683x384_01_dad061743d

2012: Filsø (gen-)opstår

I juli 2012 blev det første spadestik taget og vandet flød ind i søen. I oktober blev søen indviet og kort tid efter stod Filsø genetableret.

Søens størrelse er cirka 915 hektar. I søen er der fugleøer og du kan vandre og cykle tværs over søen på dæmningsvejen. Der er flere gode parkeringspladser langs Porsmosevej og ved søens nordlige og sydlige ende er der opført fugletårne

 

Nu

Søens udvikling er over al forventning og allerede i 2015 blev genopretningen af Filsø omtalt som ”Det botaniske mirakel”. Her fandt man plantearter, som krybende søpryd, som sidst er dokumenteret i Danmark i 1975. Siden genopretningen i 2012 er Filsø blevet den mest artsrige sø med 52 forskellige plantearter.

csm_Der_graves_01_ff3ed7d739