Længe Leve Blåbjerg-Nyminde

en strategisk-fysisk udviklingsplan

Nymindegab Luftfoto

Længe Leve Blåbjerg-Nyminde

Beskrivelse af projektet

Naturstyrelsen Blåvandshuk og Varde Kommune har sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme taget initiativ til at lave en fælles udviklingsplan for naturområdet Blåbjerg-Nyminde kaldet LÆNGE LEVE Blåbjerg-Nyminde.

Udviklingsplanen skal sikre, at den fremtidige udvikling sker i en bæredygtig balance mellem stærke naturoplevelser, hensynet til natur, landskab og lokalsamfundenes interesser og lokal erhvervsudvikling. Du kan læse mere om projektet her: udviklingsplan-bla-bjerg-nyminde (epaper.dk)

Næste workshop

Sæt allerede nu x i kalenderen, hvis du vil med til 2. workshop. Den finder sted onsdag den 7. juni kl. 16.00-19.30 hos Restaurant Stausø.

Til workshoppen vil du blive præsenteret for visionen og strategien for naturområdet Blåbjerg-Nyminde og de konkrete forslag til tiltag og indsatser, som rådgiverteamet er kommet frem til på baggrund af dialoger og den første workshop i april. Efter præsentationen inviteres der til en dialog om planlægningen af de enkelte delområder og udviklingsprincipper.

Find invitation og tilmelding her 

workshop