string(31) "https://naturparkvesterhavet.dk" NULL NULL

Længe Leve Blåbjerg-Nyminde

en strategisk-fysisk udviklingsplan

Nymindegab Luftfoto

Længe Leve Blåbjerg-Nyminde

Beskrivelse af projektet

Naturstyrelsen Blåvandshuk og Varde Kommune har sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme taget initiativ til at lave en fælles udviklingsplan for naturområdet Blåbjerg-Nyminde kaldet LÆNGE LEVE Blåbjerg-Nyminde.

Udviklingsplanen skal sikre, at den fremtidige udvikling sker i en bæredygtig balance mellem stærke naturoplevelser, hensynet til natur, landskab og lokalsamfundenes interesser og lokal erhvervsudvikling. Du kan læse mere om projektet her: udviklingsplan-bla-bjerg-nyminde (epaper.dk)

Næste workshop

Sæt allerede nu x i kalenderen, hvis du vil med til 2. workshop. Den finder sted onsdag den 7. juni kl. 16.00-19.30 hos Restaurant Stausø.

Til workshoppen vil du blive præsenteret for visionen og strategien for naturområdet Blåbjerg-Nyminde og de konkrete forslag til tiltag og indsatser, som rådgiverteamet er kommet frem til på baggrund af dialoger og den første workshop i april. Efter præsentationen inviteres der til en dialog om planlægningen af de enkelte delområder og udviklingsprincipper.

Find invitation og tilmelding her 

Materiale

Her kan du læse og downloade Arkitemas foreløbige delrapport og bilag om kortlægningen af området:

Delrapport 2 - Kortlægning og Strategisk analyse
Bilag 1 - Brugerundersøgelse
Bilag 2 - Brugergrupper
Bilag 3 - Kortbilag
Oplæg fra 1. workshop den 18.4.2023

workshop