Kirkerne i Naturpark Vesterhavet

Oplev smukke landsbykirker og øde kirkegårde

Oksby Gl. Kirke (23)

Ho Kirke

Ho kirke er en senmiddelalderlig teglstenskirke fra omkring 1450. Kirken var oprindeligt kullet, dvs. uden tårn, og kirkens nuværende karakteristiske tagrytter er opsat så sent som 1968, hvor den erstattede en lidt ældre tagrytter. Ho kirke ligger yderst smukt og har et rigt inventar, bl.a. Danmarks måske ældste kirkeskib; en galeon med 24 kanoner fremstillet i begyndelsen af 1600-tallet. Derudover en smuk krucifiksgruppe fra omkring 1500. Ho kirke blev under svenskekrigene 1657-60 udsat for flere angreb, og i den forbindelse blev alterkalken og alterdisken (sølvtallerken til alterbrødet) stjålet, men sagerne var dog ikke længere væk end, at kirken kunne tilbagekøbe sættet for 1½ daler. Ho kirke er en del af Ho-Oksby-Mosevrå pastorat.

Adresse: Ho Kirke, Hovej 21A, 6857 Blåvand

Ho Kirke

Oksby Kirke

Den tårnløse kirke med tagrytter er opført i 1891 efter samme tegninger som den lidt mindre filialkirke i Mosevrå. Den oprindelige Oksby Kirke fra omkring 1450 var ved nedrivningen i 1891 landets sidste stråtækte kirke.

Hovedparten af kirkens inventar er ligesom kirken fra 1891. En af undtagelserne er et helt usædvanligt apostelmaleri sammenstykket af 12 individuelle portrætter. Portrætterne fra omkring 1650 har ud fra beskæringen at dømme været del af et større panelmaleri og viser de 12 apostle i nærmest karikeret gengivelse.

Fra den gamle kirke er også bevaret en række senmiddelalderlige alterfigurer, som i 1936 bl.a. indgik i en stilfuld genskabning af den gamle sengotiske højaltertavle. I midten ses en Nådestolsgruppe med Gudfader og Jesus samt Maria med Barnet, en bispehelgen og to engle med ligklædet, og i siderne ses igen de 12 apostle. Gudfaderfiguren under pulpituret er ikke fra den gamle altertavle men derimod en del af en Himmelkroningsscene fra en sidealtertavle i Ho Kirke. De øvrige figurer er stadig i Ho Kirke.

Adresse: Oksby Kirke, Kirkevej, 6857 Blåvand

Oksby Kirke

Gl. Oksby Kirke

”Pludselig dukkede der en Bygning frem. Et Hus med strålagt Tag og hvidtede Mure. Det var Oxby Kirke, fortalte Kusken. ­ Åh Kirken med stråtag, den eneste i landet. Kullet, fattig, ensom lå den dér, omdiget af Lyngtørv, ­ det var Kirkegårdsmuren.” Beskrivelsen stammer fra 1884 og er skrevet af lægen Iver Iversen (1862-92), Nr. Nebel. Iversen, der selv var født i Haderslev, var som det fremgår ikke videre imponeret over de vestjyske forhold.

I dag er kun kirkens grundrids markeret mellem de fredede, gamle grave. Kun en klokkestabel med en strandet klokke rejser sig på stedet. Danmarks sidste stråtækte kirke blev brudt ned i 1891. Denne kirke var antagelig opført omkring 1450-1550 foruden et våbenhus fra 1700-tallet. I dag ligger kirkegården næsten skjult i Oksby Klitplantage. Oksby kirke blev imidlertid ikke nedlagt, men erstattet af to nye kirker nemlig Mosevrå og Oksby kirke, der ligger i Blåvand-Oksby.

Adresse: Gl. Oksby Kirke, Blåvandvej, 6857 Blåvand

Da Gl. Oksby Kirke ligger i Forsvarets øvelsesterræn, kan du tjekke øvelseskalenderen før et besøg her.

Oksby Gl. Kirke

Mosevrå Kirke

Mosevrå kirke er en nyromansk kirke med tagrytter. Kirken blev opført samtidig med Oksby kirke i 1891. Arkitekten var F. Uldall, Randers og Mosevrå og Oksby kirker er helt identiske bortset fra, at filialkirken i Mosevrå er et fag kortere, end Oksby kirke, og kun har tre vinduer i hvert af skibets langsider mod Oksby kirkes fire. Kirken ligger midt mellem Mosevrå og Vejers og fik sin placering vest for Mosevrå for at tilgodese indbyggerne i Vejers. Mosevrå kirke ligger i dag det område, der fra 1967-70 blev eksproprieret til Forsvaret, dvs. at kirkens menighed ikke længere bor lige i nærheden af kirken. Kirken er, som Børsmose kirke, der ligeledes ligger i det eksproprierede område, fortsat i brug.

Adresse: Mosevrå Kirke, Vejers Havvej 1K, 6840 Oksbøl

Mosevrå Kirke

Børsmose Kirke

Den kun 14 meter lange kirke, som blev opført i 1902, omgives i dag af militært øvelsesterræn. Områdets huse og gårde blev eksproprieret af staten til militære formål og står nu som tomme spøgelsesbygninger i området. Kirken har stadig gudstjeneste ca. en gang om måneden.

Ligesom selve kirken, der er en filial til Ål kirke, er det meste af inventaret udtænkt af arkitekt Fr. Bang. Altertavlen fra 1910 er et stort broderi tegnet af Martin Nyrop forestillende en rosenguirlande omkranset af skyer med et støbt krucifiks ophængt i midten. Prædikestolen imiterer maurisk gotik.

Af nyere dato ses 13 træfigurer af Peter Steens fra 1981. De forestiller Jesus og apostlene og er skåret i træ fra Varde gamle kirkegård.

Adresse: Børsmose Kirke, Kærgårdvej 1A, 6840 Oksbøl

Børsmose Kirke

Henne Kirke

Henne Kirke er anlagt i det sydøstlige hjørne af en vikingeboplads og mod øst i kroens have, er der fundet spor af middelalderlig bebyggelse. Om det var Hennes vikinger, de middelalderlige bønder eller Ribe-bispen der byggede den første kirke på stedet er uvist.

Sognet nævnes første gang i 1291, og kirken hørte da under Ribe-bispen som også ejede Hennegård. Kirken bestod oprindeligt af et romansk kor og skib, som siden er blevet forlænget. I senmiddelalderen er der tilføjet tårn og våbenhus

Adresse: Henne Kirke, Strandvejen 238, 6854 Henne

Henne Kirke

Lønne Kirke

Lønne kirke blev indviet i 1904 efter, at man havde revet den gamle Lønne kirke ned året forinden. Den gamle kirke var bygget af strandsten, lidt tuf og granit. Granitten og tuffen blev genanvendt i den ny kirke. Gl. Lønne kirke er i øvrigt portrætteret i 1900 af kunstmaleren Sophie Holten (1858-1930) og kan ses på Nymindegab Museum.

Lønne kirke er tegnet af arkitekt J. Magdahl Nielsen og er en korsformet, hvidtet teglstenskirke. På nærmere hold ses spor af genbrugsmaterialer fra den gamle kirke i form af bl.a. granitkvadre og tufsten. Kirken ligger øst for klitrækken, der i årene forinden var blevet tilplantet under navnet Nyminde Plantage, og kirken er således opført i klitterne, hvor den eneste vegetation tidligere kun var marehalm.

Inventaret i Lønne kirke stammer fra den gamle kirke. Det gælder blandt andet kirkens altertavle, der er sammensat af gotiske figurer fra omkring 1450 og alterbordets træudskæringer, der er et renæssancearbejde fra 1600-tallet. Det samme gælder prædikestolen fra 1582, der bærer præsten Jens Hansen Rusks navnetræk. Rusk blev i 1611 brændt for trolddom.

Adresse: Lønne Kirke, Houstrupvej 151, 6830 Nørre Nebel

Lønne Kirke

Flygtningekirkegården i Oksbøl

I begyndelsen var der ikke knyttet en kirkegård til flygtningelejren. De første døde blev derfor begravet sammen med tyske soldater i Esbjerg.

Kort tid efter befrielsen af Danmark i maj 1945, blev en kirkegård dog etableret. De første grave var markeret med primitive trækors, som med tiden blev erstattet af hvide trækors og endelig i 1969 kom de nuværende stenkors til med navne og data på begge sider. I 1960’erne blev kirkegården udvidet med 500 soldater og flygtninge, hvorved det samlede antal grave kom op på 1796.

Pasningen af kirkegården varetages og betales i dag af ”Volksbund Deutsche Kriegsgräber Fürsorge” og omtrent hver andet år besøger en gruppe unge tyskere kirkegården for at vedligeholde stier og gravsten.

Adresse: Præstegaardsvej 19A, 6840 Oksbøl

Flygningekirkegården Oksbøl
Oksby Gl. Kirke