Verhalten im Militärgelände

krondyr

Hold øje med afspærrede områder

Forsvarets Skyde- og Øvelsesterræn

Forsvarets areal i Naturpark Vesterhavet er cirka 6.000 hektar stort. Området rummer en fremragende og egnstypisk natur og er bl.a. kendt for at have Danmarks største fritlevende bestand af kronvildt. Kronvildtet findes overalt, men på engene omkring Grærup Langsø kan de oftest ses året rundt. På den sydlige del af Grærup Langsø er der anlagt et fugletårn, hvorfra man kan nyde udsigten til krondyrene og områdets mange fugle. Ved fugletårnet er der anlagt en stor parkeringsplads, og der er opstillet bord og bænke. Husk kikkert og kamera med zoom.

Ved besøg skal du være opmærksom på, at det er et militært område, der benyttes aktivt af Forsvaret. Derfor gælder der andre regler for offentlighedens adgang end der i øvrigt kendes i Danmark.

csm_Blaavandshuk_458x458_4232dc6416

Øvelsesaktiviteter omkring Oksbøl

Skydeterræn

På Forsvarets arealer skelnes der mellem skydeterræn og øvelsesterræn. Særligt i skydeterrænet og den tilhørende afspærringsområde, som omkranser skydeterrænet, skal du som gæst være opmærksom på Forsvarets henvisninger. Der skydes med skarp ammunition i skydeområdet, mens aktiviteterne i øvelsesterrænet har en anden karakter.

I afspærringsområdet rundt om Kallesmærsk Hede (rødt skraveret område på billedet forneden) må du gerne færdes, når området er åbent for publikum. Når kuglen i masten er sænket, er området åbent for færdsel. I terrænet er afspærringsområdet markeret med en kugle i en mast og skilte langs afgrænsningen med en knælende skytte.

Afspærringsområdet er lukket ved skydeøvelser. Den røde kugle i masten er hejst til tops i de pågældende områder under øvelser. Skydeøvelser kan lukke adgangen til stranden, Bordrup og Oksby Plantage, Vejers Plantage, Kallesmærskvej og området nord for Blåvand. Hold øje med de røde kugler og lamperne på skiltene med den knælende skytte. Der er ingen adgang, også selvom du ikke umiddelbart kan se aktivitet på arealet.

Husk der er fare forbundet med at opsamle ammunitionsdele.

skydeplads

Øvelsesaktiviteter omkring Oksbøl

Skydeterræn

Kallesmærsk Hede, som er markeret med rødt på kortet, ligger mellem Blåvand og Vejers. Heden er altid lukket for færdsel af sikkerhedsmæssige årsager. Heden anvendes til øvelser med skarpskydning, og kun Kallesmærkvej mellem Blåvand og Vejers er åben for trafik uden for skydeøvelsesaktiviteter.

Ved skydeterrænets afgrænsning er der skilte med en eksploderende bombe. Det er forbundet med livsfare at færdes på heden.

For mere info kan Forsvarets egen folder findes her.

Se planlagte øvelser på Forsvarets hjemmeside.

csm_militaert_kort_fare_1mb_01_09094ebbd8

Har du hund med?

Hunde skal altid være i snor på Forsvarets arealer.

hund