Naturpark Vesterhavet-mærket

5I7A9336

Om spejdermærket

Naturpark Vesterhavet har fået sit eget spejdermærke. Der er 22 opgaver, hvis formål er at give leg, læring og viden om Naturpark Vesterhavet.

Opgaverne er tilknyttet en naturtype eller lokalitet i naturparken, og er baseret på, at lederen tilrettelægger en tur. På forhånd har lederen udvalgt en række opgaver. Til hver opgave følger en vejledning, som gør det nemt at planlægge aktiviteten. Opgaverne ligger som PDF-filer og er klar til udskrivning.

Alle aldersgrupper kan tage spejdermærket. De fleste aktiviteter kan op- og nedjusteres i sværhedsgrad efter behov.

Spejdermærket er udviklet i et samarbejde mellem Naturpark Vesterhavet og de forskellige spejderkorps i Varde kommune. Mærket stilles til rådighed for alle spejderkorps og kan indgå i egne aktivitetsprogrammer.

God tur og god fornøjelse!

spejdermærke træ

Sådan får du spejdermærket

Gruppens leder udvælger mindst fem opgaver, som skal løses i forbindelse med et besøg i naturparken.

For hver opgave er der udarbejdet et aktivitetsark med en vejledning. Når opgaverne er løst, får man rettighed til at bære spejdermærker. Det er op til lederne at afgøre, hvornår opgaverne er løst tilfredsstillende.

Du kan hente opgavehæftet her

Hvordan bestiller jeg spejdermærket?

Du kan bestille Naturpark Vesterhavets spejdermærke ved at sende en mail til Spejderne i Oksbøl. Spejdermærket koster 20 kr. per styk + porto.

I mailen bedes du oplyse navn, adresse og antal mærker.